O nás

dsc_0138

vzniklo v roce 2012 v Pardubicích a od počátku své existence se zabývá interpretací klasické hudby. Soubor nese jméno významného českého hudebního skladatele 19. století, kantora a ředitele Chrudimského kůru Aloise Hniličky, jehož hudební odkaz se snaží předat široké veřejnosti.  Hniličkovo trio uvádí skladby všech hudebních období od baroka po hudbu 20. století. Mezi jinými skladby J. S. Bacha,  J. Haydna, W. A. Mozarta, A. Hniličky, Z. Kodalyho, A. Roussela a dalších.

Klára Křivská – housle

Klára Křivská (*1990) studovala hru na housle od 7 let, nejprve soukromě a poté při Základní umělecké škole ve Skutči. Rozhodnutí věnovat se hudbě profesionálně přišlo během studií gymnázia. V roce 2009 začala studovat konzervatoř v Pardubicích nejprve ve třídě Mgr. Jiřího Kuchválka a později  u MgA. Ivy Svobodové Kramperové. Již od počátku své profesionální dráhy projevovala velký zájem o komorní hudbu. Účastnila se mezinárodních hudebních kurzů u doc. Leoše Čepického, houslového virtuosa a světového pedagoga prof. Ivana Ženatého a dalších. Jezdila na soukromé konzultace do Německa na Hochschule für Musik Dresden a do Bratislavy k uznávanému pedagogovi Peteru Michalicovi. V roce 2015 s úspěchem dokončila studia konzervatoře a nyní se věnuje studiu hudby na Fakultě umění Ostravské univerzity ve třídě MgA. Petra Macečka v oblasti sólové hry a působí jako pedagog na Základní umělecké škole v Chocni a především jako primárius Hniličkova smyčcového tria.

Aleš Křivský – viola

Aleš Křivský (*1979) vystudoval konzervatoř v Pardubicích (1993 – 2000)ve třídě Mgr. Miloslava Nečesaného a MgA. Milana Řeháka. Při studiích se několikrát zúčastnil Mezinárodních mistrovských kurzů v Brně u lektorů Prof. Bohumila Smejkala a Prof. MgA. Františka Novotného – obor viola a komorní hra. Po studiích byl členem Filharmonie Hradec Králové a Jihočeské komorní filharmonie České Budějovice. Jako sólista se představil v roce 2001 s JKF České Budějovice. V Současnosti se věnuje pedagogické činnosti a je členem Hniličkova smyčcového tria a Dua Resonans (viola, kytara)

David Matoušek – violoncello

David Matoušek (*1977) Po absolvování konzervatoře v Teplicích, u prof. Jana Kamenáře a Tomáše Strašila, se dále věnoval studiu hudby na Fakultě umění Ostravské univerzity a současně při tom působil jako koncertní mistr violoncell v Karlovarském symfonickém orchestru. V roce 2006, po příchodu do Komorní filharmonie Pardubice na místo 1. violoncellisty, je  členem Corvus Quarteta. Členem Hniličkova smyčcového tria je od roku 2016.